Bazylika św. Jadwigi Śląskiej

Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej
Kult Matki Bożej Anielskiej

Klasztor pobenedyktyński

Relikwia
św. Jadwigi Śląskiej

data nadania tytułu 
bazyliki mniejszej 
15 czerwca 2014 roku


Diecezja Legnicka

 width=

W 1241 roku w wyniku najazdu tatarskiego na Polskę doszło do bitwy na Legnickim Polu. W bitwie tej zginął książę śląski, syn Henryka Brodatego, Henryk Pobożny. Tatarzy po śmierci księcia odcięli mu głowę, identyfikacja zwłok była jednak możliwa dzięki małemu defektowi, jaki posiadał Henryk, mianowicie u lewej stopy miał szósty palec. Dzięki temu jego matka Jadwiga (Jadwiga z Andechs, późniejsza święta Jadwiga Śląska) rozpoznała ciało syna na polu bitewnym. Według legendy w tym miejscu, gdzie znajdowały się zwłoki, Jadwiga ufundowała kościół. Opiekę nad nim powierzyła benedyktynom sprowadzonym z czeskich Opatovic, którym przekazała relikwie Świętego Krzyża.
Zespół pobenedyktyński powstał w latach 1727–1733. Pierwotny wygląd i oryginalny wystrój zachował kościół Św. Jadwigi zaprojektowany przez Kiliana Ignacego Dientzenhofera. Wnętrze świątyni zdobią wykonane przez Kuźmę Damiana Asama z Monachium freski, które pokrywają całą powierzchnię sklepienia. Tematyką nawiązują one do apoteozy Krzyża Świętego. W ołtarzu głównym został umieszczony obraz autorstwa Franciszka de Backera z Antwerpii, przedstawiający legendę znalezienia na Legnickim Polu ciała Henryka Pobożnego w bitwie z Tatarami w 1241 roku Organy wykonane zostały przez organomistrza Adama Honoratia Caspariniego. Fasadę kościoła, a także jego wnętrze zdobią rzeźby przedstawiające wydarzenia historyczne i osoby związane z Legnickim Polem. Wszystkie rzeźby, wykonane z piaskowca, są dziełem Karola Józefa Hiernlego z Pragi.

Legnickie_Pole_lotnicze_01.jpg
Legnickie_Pole_085.jpg
Legnickie_Pole_12_NOWE.jpg
Legnickie_Pole_4647.jpg
Legnickie_Pole_4646.jpg
Legnickie_Pole_04.jpg
Legnickie_Pole_10.jpg
Legnickie_Pole_120.jpg
Legnickie Pole143.jpg
LegnickiePola_prezbiterium.jpg
Legnickie_Pole_07.jpg
Legnickie_Pole_124.jpg
Legnickie_Pole_097.jpg
LegnickiePola_monstrancja_1.jpg
Legnickie_Pole_091.jpg
Legnickie_Pole_092.jpg
Legnickie_Pole_093.jpg
Legnickie_Pole_099.jpg
Legnickie_Pole_101.jpg
Legnickie_Pole_105.jpg
Legnickie_Pole_107.jpg
LegnickiePola_fotel.jpg
Legnickie_Pole_49.jpg
Legnickie_Pole_02.jpg
Legnickie_Pole_111.jpg
Legnickie_Pole_112.jpg
LegnickiePola_rzezby_4.jpg
Legnickie_Pole_125.jpg
Legnickie_Pole_127.jpg
Legnickie_Pole_128.jpg
LegnickiePola_rzezby_1.jpg
Legnickie_Pole_131.jpg
LegnickiePola_prospekt_choralny.jpg
LegnickiePola_freski_3.jpg
Legnickie_Pole_114.jpg
Legnickie_Pole_13.jpg